Posts Tagged ‘tlačové správy’

Ako získať zdarma obsah na stránku alebo Pull marketing v oblasti distribúcie tlačových správ

Prezentácia z Barcampu 21.2.2009 plus pár liniek na reakcie.

(more…)

Smrť PR a tlačových správ ?

Už dlhší čas prebieha na zahraničných portáloch diskusia o budúcnosti tlačových (PR) správ. Vraj sú PR správy mŕtve, novinári ich nepoužívajú a nájdu si svoje informácie aj inak. Na druhej strane ich firmy nepotrebujú, keďže by mali využívať iné kanály. Svoju odozvu mala aj na Slovensku- od pomerne ostrého odmietnutia práva na existenciu zo strany novinára (Tomáš Bella tu a čiastočne aj v diskusii tu) až po zmierlivejšiu odpoveď z druhej strany (Tuchscher z PR veľkej firmy).

(foto via Mashable)

Sú teda tlačové správy skutočne len spam, ktorý treba mazať alebo má dobre (=adresne a konkrétne) napísaná komerčná správa svoj zmysel? (more…)