Posts Tagged ‘six’

Hokejové olympijské semifinále pohlo aj slovenským internetom

Olympiáda zamávala aj slovenským internetom, presnejšie jeho záťažou. Počas semifinálového stretnutia Kanada-Slovensko viditeľne narástla celková prevádzka v slovenskom peeringovom centre (červený kruh vľavo hodnoty zo včera, kruh vpravo ukazuje dnešný nárast medzi štvrtou a šiestou hodinou) na približne dvojnásobok bežných hodnôt.

Ešte výraznejšie to je vidieť na prevádzke firmy GTS, ktorá zabezpečuje konektivitu streamingu pre Slovenskú televíziu.

Uvidíme, či nejaké čísla o využívanosti svojho nového webu prinesie aj Slovenská televízia.

Zdroje obrázkov- six.sk