Posts Tagged ‘gender’

Muži a ženy v marketingu

marketing v praxi_Kto vie lepšie posúdiť, ktorá marketingová komunikácia bude úspešnejšia?
Muži alebo ženy?

Závisí to od produktu, ktorý má marketovať?

Alebo platí, že profesionálny marketér vie rozhodnúť o správnej kampani bez ohľadu na pohlavie a segment, ktorého sa týka? (more…)