Posts Tagged ‘blog’

Etický kódex blogera

Vo svete sa hovorí o smrti blogov, u nás len teraz začína tá poriadna zábava. Hneď v januári prišlo k dvom prípadom možného zneužitia blogerskej etiky. Článku Jozefa Miháľa  som sa venoval len ja, kauza Hvorecký-Hlina zarezonovala oveľa viac.

Akokoľvek sú mi obaja autori sympatickí, oba prípady majú rovnaký problém. Bloger prinesie verejné obvinenie druhého človeka (je nepodstatné, či pravdivé), ktoré nemôže dokázať. Objektívne treba povedať, že v silách blogera častokrát nie je, aby zhromažďoval dôkazy a alternatívne zdroje. Práve preto je veľmi dôležité zadefinovať si etický kódex, ktorým by sa blogosféra mala riadiť. V angličtine ho definuje napríklad Cyberjournalist.net a obsahuje tri základné princípy:

1) Byť čestný a férový (Honest and fair)
Definuje plagiarizmus textov a obrázkov, zásadu linkovania externých zdrojov a  rozlišovanie medzi tým, čo je prezentované ako názor a fakt.

2) Snažiť sa neškodiť (Minimize Harm)
Súkromné osoby majú väčší nárok na súkromie ako verejné osoby. Narušiť niekoho súkromie je odôvodniteľné len vo veci vo verejnom záujme. Treba sa vyhýbať obvineniam z kriminálnych činov, ak sa to nedá dokázať.

3) Vedieť niesť zodpovednosť za svoje tvrdenia (Be Accountable)
Treba zverejnovať konfikt záujmov, pripustiť chyby a uverejnovať opravy.

Celý text je nájdete tu.

Ako prepojiť Twitter s blogom

image Je množstvo zaujímavých vecí, na ktoré stačí 140 znakov mikroblogu na twitteri a netreba sa rozpisovať na blogu. Už dlhšie riešim, ako najlepšie prepojiť moje twitter konto s týmto blogom tak, aby sa twítovacia aktivita objavila aj tu.

(more…)