Ako hlboko sa dá ešte klesnúť? Reach na Facebooku nám klesol za 2 roky o 75 percent.

O tom, že Facebook neustále znižuje viditeľnosť príspevkov firemných stránok pre jej fanúšikov (Reach), ste už asi počuli. Chce tým prinútiť firmy, aby viac objednávali sponzorované zobrazenie príspevkov. Pozrel som sa trochu bližšie na výsledky a tu sú konkrétne čísla.
Pred pár týždňami zverejnil holandský konzultant Thomas Baekdal analýzu, kedy v priebehu posledných dvoch rokov prichádzalo na ním sledovaných stránkach k zlomom v zobrazovaní.  Skúsil som použiť podobnú metodiku a pozrieť sa na čísla pre jednu väčšiu slovenskú firemnú  facebook stránku (cca 35 tisíc organicky získaných fanúšikov, bez využitia facebook reklamy).
Na úvod treba povedať, že získať viacročné dáta z facebooku nie je úplne jednoduché, Thomasa to stálo niekoľko dní kódovania. Ja som využil analytický nástroj kpiwatchdog.com, ktorý umožňuje porovnávať a analyzovať dáta z rôznych zdrojov. Mal som to vyklikané za pár minút a zadarmo  :-)  (návod nájdete v závere článku).

A teraz zistenia :

A. Vlastné príspevky sa aktuálne zobrazujú o 3/4  menej fanúšikom ako pred 2 rokmi a o polovicu menej ako pred rokom.
Počítané ako percentuálny pomer organického Post Reach (koľkým ľudom sa váš príspevok zobrazil na stránke) / celkový počet fanúšikov).

B. Najväčší negatívny zlom bol v druhej polovici 2012 (Facebook vtedy zaviedol nový algoritmus zobrazovania príspevkov), kedy postupne klesol pomer z 25% na cca 12%. Prvá polovica roka 2013 bola  relatívne stabilná. Ďalší veľký pád prišiel koncom roka 2013, kedy reach klesol ešte viac, až na súčasných 6 percent.

Medziročné porovnanie Post Reach (absolútne čísla) agregované mesačne. Už tu vidieť rozdiel, ktorý sa ešte zvýrazní zohľadnením nárastu počtu fanúšikov.

C. Zaujímavé je, že napriek tomu, že počet fanúšikov sa strojnásobil, počet príchodov z Facebooku na samotnú stránku meranú cez Google Analytics sa príliš nemení.

Facebook získavanie veľkých dát spätne príliš neuľahčuje. Ja som použil KPIwatchdog.com, ktorý ponúka v základnom balíku analýzu 5 metrík z ľubovoľných zdrojov zadarmo, čo nám pre tento účel úplne postačuje.

Ako to rozbehať:

1. Po registrácii na kpiwatchdog si pripojíte insights z vašej Facebook stránky ako nový Data Source a pridáte si dennú metriku Facebook Fans.

Post Reach je trochu zriedkavejšia metrika, ale nájdete ju v rozšírených nastaveniach (+new KPI).

Následne si tieto dve metriky dáme do porovnania (Other Metrics) a nastavíme agregáciu (quarter, average, dátumový rozsah od augusta 2011)

Získame dve metriky s top level štvrťročnými číslami. Tie som už len navzájom vydelil, aby som získal percentuálny Reach.

Ak máte chuť, pozrite sa na svoje čísla a dajte vedieť, či vidíte podobné trendy aj u vás.

P.S. Tip. Ak chcete aj Reach porovnať s návštevami z facebooku cez Google Analytics, ako mám v prípade C., stačí ak si do KPIwatchdoga pripojíte GA ako ďalší zdroj a do filtra v nastaveniach KPI vložíte filter: ga:socialNetwork==Facebook

Komentovať tento článok môžete na facebooku.


Posted February 2nd, 2014 in Internet, Marketing. Tagged: .

Comments are closed.