Utajená novinka- na vysvedčeniach slovenských školákov pribudol QR kód

QR kod

QR kód je na zadnej strane vysvedčenia

QR kód je horúcou a niekedy až nadužívanou technologickou novinkou. Napriek tomu by som ho na úradnom dokumente tak skoro nečakal. Zázraky sa však dejú, či skôr pár nadšencov v štátnych inštitúciách dokáže divy.

Rodičov na konci školského roka 2011/2012 prekvapili školáci nielen známkami, ale aj QR kódom na zadnej strane, ktorý obsahuje všetky informácie vypísané na prvej strane.

Smernica z januára 2012hovorí viac aj o výhodách tohto riešenia (formát je už aj na githube)

Vzory dokladov o získanom vzdelaní platné pre školský rok 2011/12 obsahujú priestor pre tlač tzv. QR kódu. QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, v ktorom sú zakódované informácie vytlačené na doklade.

Vytlačenie QR kódu môže slúžiť na overenie integrity informácie na doklade ako aj na zjednodušenie ďalšieho počítačového spracovanie informácií z dokladu.

Obsahom QR kódu reťazec znakov bez diakritiky, veľké písmená. Jednotlivé časti sa zreťazujú pomocou jednej medzery, pričom obsahuje
[R:ročník] [K:katalógové číslo] [S:správanie] [CH:celkové hodnotenie] [OH:ospravedlnené hodiny] [NH:neospravedlnené hodiny] [D:dátum vytlačenia] [C:čas vytlačenia] [SR:školský rok] [ID:identifikačné číslo dokumentu] pričom
a. – obsahuje každý predmet, ktorý má aspoň jedno hodnotenie na vysvedčení vo formáte . Predmety, ktoré nie sú hodnotené, ale sú na tlačive predtlačené, sa do QR kódu nevkladajú.
b. – je trojznakový kód (odporúčame využiť číselník kódov spravovaný ÚIPŠ)
c. .polrok> – je jednoznakové: stupeň klasifikácie: 1,2,3,4,5, + príslušné kódy pre špeciálne hodnotenia: A=absolvoval/a, N=neabsolvoval/a, -=neklasifikovaný/á, O=oslobodený/á, E=nehodnotený/á. Ak nie je priradené žiadne hodnotenie za daný polrok, neuvedie sa v QR kóde zaň žiaden znak.
d. Údaje v hranatých zátvorkách sú vždy uvedené príkazovým reťazcom a dvojbodkou, za ktorou nasleduje údaj. Ak ide o hodnotenie za polroky, na oddelenie resp. určenie polroku sa použije lomka. Ak nemá konkrétny údaj zmysel, nemusí sa uviesť (napríklad ak sa nehodnotí správanie, nemusí sa príkaz S vyskytnúť).
e. [R:ročník] – Napr. R:4
f. [K:katalógové číslo] – Napr. K:25
g. [S:správanie] – známka zo správania. Napr. S:1
h. [CH:celkové hodnotenie] – Napr. CH:PVD
i. [OH:ospravedlnené hodiny] – Napr. OH:124
j. [NH:neospravedlnené hodiny] – Napr. NH:0
k. [D:dátum vytlačenia;xx:xx:xxxx] – Napr. D:31.01.2012
l. [C:čas vytlačenia;xx:xx:xx] – Napr. C:08:15:23
m. [SR:školský rok;xxxx/xx] – Napr. SR:2011/12
n. [ID:identifikačné číslo dokumentu] – Napr. ID:092

Pekné. Nabudúce mi už dieťa na otázku, aké bolo vysvedčenie, len pošle mailom informáciu z kódu.

Update 2.7.2012: Novinku si po mojom článku všimli aj  internetové magazíny. Kým DSL.sk pridal k svojmu článku aj linku na tento článok (ďakujem :-), Mobilmania/zive.sk sa neunúvala. Medializácia ale aspoň vyprovokovala Romana Baranoviča- iniciátora tejto novinky, aby v článku priblížil spôsob a dôvody, prečo sa rozhodli túto novinku nasadiť. Odporúčam prečítať.

Posted June 29th, 2012 in Technológie a hračičky. Tagged: .

Comments are closed.