Muži a ženy v marketingu

marketing v praxi_Kto vie lepšie posúdiť, ktorá marketingová komunikácia bude úspešnejšia?
Muži alebo ženy?

Závisí to od produktu, ktorý má marketovať?

Alebo platí, že profesionálny marketér vie rozhodnúť o správnej kampani bez ohľadu na pohlavie a segment, ktorého sa týka?

Sociologický prieskum som k tomu nerobil, ale skúsil som sa pozrieť na údaje, ktoré sú k dispozícii.

Využil som údaje, ktoré zbiera medialne.sk ku Kampani mesiaca. U nás asi najväčšia vzorka ľudí motajúcich sa okolo reklamy (okolo 120 ľudí) hodnotí každý mesiac kampane z jednej oblasti (viac info). Pridať sa môže každý. Redakcii slúži ku cti, že zozbierané dáta kompletne zverejňuje.

Rozdelil som teda zoznamy hodnotiteľov podľa mena na mužov a ženy a pozrel sa, či sa výsledky medzi pohlaviami nejako výrazne odlišujú (cca 5 minútové cvičenie v exceli)

Tu je výsledok zo zatiaľ posledného hodnotenia, ktorého témou boli pôžičky na bývanie. Graf ukazuje priemernú známku, ktorou muži a ženy v porote hodnotili kampane k úverom jednotlivých objednávateľov.
Pozicky na byvanie-kampan mesiaca

Je vidno malé rozdiely, ktoré ale zásadne neovplyvnili poradie. Marketéri aj marketérky najlepšie hodnotili kampaň PSS, a aj na ostatných miestach sa v podstate zhodovali.

Podobne som porovnal aj predošlé kolo, ktoré sa týkalo pivných kampaní.  To by malo byť dominantne mužská záležitosť. Dopadlo to však podobne.Ženám od fachu sa páčili tie isté kampane ako mužom.

Čo tieto výsledky naznačujú?

Mela Gibsona musel kopnúť elektrický prúd, aby zistil, po čom to druhé pohlavie túži.
Zdá sa, že nefilmovým marketingovým profesionálom stačí odhad a skúsenosti.

Posted September 6th, 2010 in Marketing. Tagged: , , .

Comments are closed.