O vzťahu medzi Twitterom a Facebookom ešte raz

Ešte raz sa vrátim k téme porovnaní počtov nasledovníkov firemných profilov,  tentokrát graficky.

Hodil som tabuľkové dáta do grafu, nech je “teória” prezentabilná aj pospolitému ľudu a manažmentu. :-)

Podľa trendlajny by napríklad mohlo 300 followerov na twitteri  zodpovedať približne 5000 páčičom/likerom na facebooku stránke, 500 twitteristov voči 10.000 facebookistom, atď.

Účelom tohto porovnanie by nemali byť preteky, kto nazbiera viac ľudí. Na oboch sieťach sa rôznymi paralegálnymi prostriedkami dá nazbierať množstvo nasledovníkov, ktorých pridaná hodnota je minimálna. Skôr môže pomôcť k internej analýze, na ktorej sieti má firemná komunikácia pri organickom raste väčšie rezervy.

Posted May 11th, 2010 in Internet, Marketing. Tagged: , .

Comments are closed.