Barcamp 4 o non-profit projektoch a facebooku

Štvrtý slovenský Barcamp práve skončil. Hlavnou témou boli internetové projekty pre neziskové organizácie (tie skutočné, nie blogy :-). Pri troch paralelných sledoch atraktívnych prednášok bolo opäť treba riešiť príjemný problém, ktorú z nich obetovať. Priestory poskytlo Centrum vedecko-technických informácií na Patrónke.

Pár slov o prezentáciách, ktoré som stihol:

Adam Javůrek: Jak internet a sociální sítě pomáhají neziskovkám

Facebook je úžasný nástroj pre organizácie, ako organizovať akcie a dať o nich vedieť. Neveľmi funguje fundraising.

Tony Bowden: Hacking democracy – lessons from MySociety in the UK
Od prezentácie zahraničného hosťa som čakal trochu viac, aj vzhľadom na to, že poznám niektoré ich projekty. Trochu menej o minulosti (pošli fax svojmu poslancovi) a viac o budúcnosti. Kľúčový odkaz napokon predsa len zaznel: (voľná parafráza) “Nikdy sme sa nepýtali štátnych úradov, či môžeme niečo urobiť. Jednoducho sme to urobili, aj keď to vtedy bolo na hrane legálnosti a prinútili sme ich reagovať. Pretože sme verili, že to je prínosom pre spoločnosť.”
S tým by asi admin-nbuser123 nesúhlasil :-). Škoda, že mi ušla prezentácia slovenského klonu ich projektu.

Daniel Duriš, Martina Tvrdoňová: Ďakujeme.sk: Ako začať pomáhať – import online darcovstva na Slovensko
Zaujímavý tip na non-profit projekt, ktorý som predtým nepoznal. Ak preferujete poznať adresáta svojej pomoci, pozrite sa tam. Určite nájdete prípad, ktorý vás osloví. Pripravuje sa aj prepojenie na facebook a sme.sk.

Tomáš Bella: Zo zákulisia cenzúry na sme.sk + 5 najhorších služieb SME
Pre mňa najprínosnejšia prezentácia. Sme.sk toho robí toľko, že by to vydalo aj na celodennú akciu venovanú len ich projektom. Aj najhorších (aka zabudnutých, neúspešných) by bolo viac ako päť. Budúcnosť je ale svetlá- stories je asi len taká blbostička, ale postupný posun k regiónom a mikroregiónom vyzerá zaujímavo. Facebook Connect bude raz tiež.

Dušan Šimonovič: Prečo byť a prečo nebyť na sociálnych sieťach – budovanie a správa firemných aj osobných sociálnych kanálov
Povinnú trojicu (Facebook, Twitter, Linkedin) mám samozrejme pokrytú. V Bratislave sme tentoraz nevyriešili, či už Facebook dosiahol peak alebo bude ďalej rásť, ani to, či ho niekto ešte dokáže predbehnúť. K debate, ktorú sme mali potom, asi napíšem osobitný článok.

Rastislav Turek: Podvody s platobnými kartami
Vyzerá to, že podvod s platobnou kartou zvládne každý.

Veľká vďaka patrí sponzorom a organizátorom- Aliancii Fair-Play a sme.sk za úžasnú akciu.

Posted November 21st, 2009 in Internet. Tagged: , , .

Comments are closed.