Elektronická faktúra v O2

Celkom sa (zatiaľ) bavím na spôsobe, ako so mnou O2 Slovensko komunikuje.

Prvé upozornenie o tom, že som si ešte neaktivoval Elektronickú faktúru, prišla z adresy- faktury.sk@o2.com. Meno odosielateľa je faktury.sk, aj keď O2 tú doménu nevlastní.

Asi po týždni prišlo ďalšie upozornenie o tom istom, tentokrát z adresy- invoice.sk@o2.com. Asi neprekvapí, že ani doménu invoice.sk slovenská Odvojka nevlastní.

Aká konzultačná firma im toto implementovala…

Juraj Šedivý tiež dodáva, že spoločnosť nasadzuje najnovšie generácie informačných systémov. Využíva sa know-how medzinárodnej skupiny, no napríklad fakturačný systém sa bude nasadzovať najprv na Slovensku a podľa skúseností sa potom zavedie aj v iných krajinách, kde operátor pôsobí (ČR, Írsko, Nemecko, Španielsko a Veľká Británia). (7/12/2006)

Posted May 20th, 2009 in Nezaradené. Tagged: .

Comments are closed.