Smrť PR a tlačových správ ?

Už dlhší čas prebieha na zahraničných portáloch diskusia o budúcnosti tlačových (PR) správ. Vraj sú PR správy mŕtve, novinári ich nepoužívajú a nájdu si svoje informácie aj inak. Na druhej strane ich firmy nepotrebujú, keďže by mali využívať iné kanály. Svoju odozvu mala aj na Slovensku- od pomerne ostrého odmietnutia práva na existenciu zo strany novinára (Tomáš Bella tu a čiastočne aj v diskusii tu) až po zmierlivejšiu odpoveď z druhej strany (Tuchscher z PR veľkej firmy).

(foto via Mashable)

Sú teda tlačové správy skutočne len spam, ktorý treba mazať alebo má dobre (=adresne a konkrétne) napísaná komerčná správa svoj zmysel?

(Môj pohľad je v podstate neutrálny, keďže už nejaký čas nepôsobím ani v jednom z táborov, a zároveň pracujem s oboma.)

V prvom rade, nemyslím si, že je PR správa úplne zbytočná. Je to informácia, ktorú sa firma rozhodla uverejniť, pretože ju považuje za dôležitú. Pre mňa ako blogera je dôležité, že je to oficiálny zdroj, ktorý môžem citovať. Samozrejme, informácia je častokrát nekompletná a pravda schovaná medzi riadkami, ale je na každom novinárovi či blogerovi, aby odtiaľ to podstatné vydoloval. Problémom je skôr distribúcia. Zahlcovanie mailových schránok nerelevantnými informáciami je spam a to skutočne nas…rdí.

Je pravdou, že z niektorých tlačových správ sa nedá vytiahnuť žiadna informácia. To je ale jednoznačne chyba PR danej firmy a komunita prijímateľov by mala mať možnosť poskytnúť spätnú väzbu producentovi správy. Jednou z možností je nový formát- media release, ktorý presadzujú niektoré agentúry a blogeri, zatiaľ bez výrazneho úspechu.

Na druhej strane, firmy by mali mať možnosť nejakým spôsobom komunikovať svoje novinky odbornej komunite. Internet je na to ideálny nástroj. Môžu tak tradične robiť prostredníctvom vyhlásení na svojej vlastnej stránke, kde si to častokrát nikto nevšimne alebo ich tradične tlačiť do odborných médií (väčšinou za poplatok) či nejakým spôsobom pôsobiť na vybrané médiá/novinárov, aby o nich napísali. Napokon, ostáva ešte možnosť vypustiť tlačovú správu za poplatok do agentúr SITA a TASR alebo na odborné portály. V tejto oblasti robia veľmi dobrú službu medialne.sk a marketer.sk, ale pokrývajú len vybraný trh.

Čo si myslíte vy ? Majú tlačové správy vo svete 2.0 zmysel ?

Používate ich niekedy pri svojich článkoch?

Posted August 26th, 2008 in Marketing. Tagged: , .

Comments are closed.